تعرفه‌ها

بهترین اشتراک را با توجه به اهداف خود انتخاب کرده و بهبود رتبه در گوگل را تجربه کنید:

نام پکیج رایگان شرکتی پیشرفته سازمانی آژانس سئو
تعداد سایت 1 1 3 5 50
دفعات پردازش ماهانه سایت‌ها 1 2 3 3 3
عمق نفوذ برای پردازش 1 2 3 4 4
ذخیره صفحات مرجع هر صفحه
تحلیل روزانه صفحات 10 20 60 100 500
خزش ماهانه صفحات 300 600 3600 7500 75000
گزارش توضیحات صفحات
گزارش صفحات با توضیحات کوتاه
گزارش صفحات با توضیحات طولانی
گزارش صفحات با توضیحات تکراری
گزارش صفحات بدون توضیحات یا ناخوانا
گزارش عنوان صفحات
گزارش صفحات با عنوان کوتاه
گزارش صفحات با عنوان طولانی
گزارش صفحات با عنوان تکراری
گزارش صفحات بدون عنوان یا ناخوانا
تحلیل خودکار Robots.txt
بررسی نقشه سایت
گزارش خطا 404 و 500
صفحات ریدایرکت شده
گزارش لینک های خروجی
گزارش کنونیکال
تحلیل موردی URL صفحات (روزانه) 0 2 6 10 50
نمایش عمق صفحات
گزارش ایست‌واژه‌ها
گزارش همنوع خواری
گراف لینک (به زودی)
بررسی روزانه رتبه کلمات کلیدی در گوگل 3 10 30 100 500
گزارش تصاویر (به زودی)
مدت بسته
قیمت
سفارش پکیج