تعرفه‌ها

بهترین اشتراک را با توجه به اهداف خود انتخاب کرده و بهبود رتبه در گوگل را تجربه کنید:

نام پکیج پکیج رایگان شرکتی پیشرفته سازمانی
تعداد سایت 1 1 3 5
پردازش صفحات روزانه 10 20 60 100
پردازش صفحات ماهانه 300 600 1800 3000
گزارش توضیحات صفحات
گزارش صفحات با توضیحات کوتاه
گزارش صفحات با توضیحات طولانی
گزارش صفحات با توضیحات تکراری
گزارش صفحات بدون توضیحات یا ناخوانا
گزارش عنوان صفحات
گزارش صفحات با عنوان کوتاه
گزارش صفحات با عنوان طولانی
گزارش صفحات با عنوان تکراری
گزارش صفحات بدون عنوان یا ناخوانا
تحلیل خودکار Robots.txt
بررسی نقشه سایت
گزارش خطا 404 و 500
صفحات ریدایرکت شده
گزارش لینک های خروجی
گزارش کنونیکال
تحلیل موردی URL صفحات (روزانه) 0 2 6 10
گزارش ایست‌واژه‌ها
گزارش تصاویر (به زودی)
مدت بسته
قیمت
سفارش پکیج